top of page

I Horsens Fysioterapi og Træning behandler vi løbende medarbejdere fra de fleste af de store virksomheder i Horsens- og det er vi rigtig gode til, men vi vil også meget gerne være med til at holde de raske medarbejdere raske.  

 

Fordelene ved at bringe fysioterapi ud af klinikkerne og ud til virksomhederne er mange. Medarbejderne kan forbedre deres sundhed og livskvalitet og mindske deres risiko for livsstilssygdomme. Virksomhederne kan højne kvaliteten, forbedre produktiviteten og nedsætte sygefraværet.

 

Horsens Fysioterapi og Træning har erfaring med ergonomisk konsulentvirksomhed til produktions virksomheder, samt administrationer.

 

Vi kan tilbyde sundhedstjek, ergonomisk vejledning på virksomheden, individuelt tilpasset eller som undervisning i grupper. Endvidere kan vi tilbyde virksomhedsordninger til vores motionscenter eller tilbyde instruktør funktion eller hjælp til opbygning af motionsrum på virksomheden.

 

Sundhedsordning

Hovedreglen er, at hvis arbejdsgiveren betaler for en medarbejders sundhedsforsikring (eller behandling), er medarbejderen skattepligtig af det af arbejdsgiveren betalte beløb.

 

Der er dog skattefrihed i følgende tilfælde:

1 Forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader og sygdomme

2 Rygeafvænning, forudsat at der er tale om et tilbud til alle medarbejdere (generel personalepolitik)

3 Behandling for misbrug af medicin, alkohol og andre rusmidler, når der foreligger en skriftlig lægeerklæring om behandlingsbehov, og der er tale om et tilbud til alle medarbejdere (generel personalepolitik).

 

Sundhedstjek

Et arbejdsgiverbetalt sundhedstjek er efter gældende praksis skattefrit for medarbejderne, når der er tale om en overordnet og generel forbyggende undersøgelse. Et ek- sempel herpå er en undersøgelse, der omfatter måling af kolesterol, blodtryk, blodsukker, højde, vægt, kuliltemåling og kondital. Skattefriheden er dog betinget af, at ydelsen falder ind under almindelig personalepleje, se ”Skattefri personalepleje” i kapitlet ”Beskatning af personalegoder” (Kilde: Brandtrevision).

 

 

Ring til klinikken for nærmere aftale.

Personalegoder 2014

Virksomhedsordning

Her kan du læse om vores tilbyd omkring virksomhedsordning. Vi behandler både ved skader, men også forbyggende, så raske medarbejdere forbliver raske

bottom of page