top of page

Hos Horsens Fysioterapi og Træning starter undersøgelsen med din sygehistorie (anamnese). Sygehistorien er din fortælling af dit problem. Undervejs i historien vil fysioterapeuten søge at afklarer alle elementer af problemet med uddybende spørgsmål til omfanget af symptomerne, både fysisk og kognitivt. Anamnesen er den vigtigste del af undersøgelsen, da den typisk mest præcist belyser omfanget af problemet. Hertil bruges ligeledes ofte videnskabeligt udvalgte spørgeskemaer.

 

 

Herefter kommer den objektive undersøgelse, altså undersøgelsen af det man kan se. Her undersøges balancen i kroppen, både passivt og funktionelt. Hvis kroppen ikke er i balance ændres muskeltrækket eller stabiliteten over de forskellige led og fører til stramninger nogle steder og/eller slaphed andre steder. Denne undersøgelse sammenholdes med sygehistorien og fører til en række tests af forskellige strukturer, eksempelvis af ledbevægelighed, muskelstyrke, smerteprovokation osv.

 

 

Da det er vigtigt for os at behandle den tilgrundliggende årsag og ikke bare symptomerne, skal undersøgelsen afdække så mange aspekter af problemet som muligt. Derfor bruger vi i Horsens Fysioterapi og Træning den eller de, første par konsultationer til undersøgelsen, for derefter at kunne sammenholde fund til en fornuftig og saglig forklaring på problemet og argumentation for behandlingsstrategien.

Undersøgelsen

Her kan du læse om selve undersøgelsen og dertilhørende forløb

bottom of page