Børnefysioterapeuten kan hjælpe med

 

Motorisk usikre børn:

 • Børn der er langsomme til at tilegne sig færdigheder

 • Børn der har finmotoriske vanskeligheder

 • Børn der har problemer med balancen

 • Børn der er hypermobile

 • Børn der er motorisk urolige

 • Børnmed kontaktvanskeligheder

 • Børn der er overvægtige.

 

Børn med handicap:

 • Børn med hjerneskade

 • Børn med muskelsvind

 • Børn med gigt

 • Børn med ADHD

 • Børn med autisme

 • Børn med Downs Syndrom

 • Børn med bevægehandicap

 • Børn uden diagnose

 

Børn med andre problemer:

 • Børn med sportsskader

 • Børn med rygproblemer

 • Børn med hovedpine

 • Børn med musearm

 • Børn med ondt i nakken

 • Børn med spiseforstyrrelser

 • Børn med andre lidelser

 

Fysioterapeuten kan hjælpe barnet med:

 • At øge kenskabet til sin krop

 • At forbedre og udnytte sine motoriske ressourcer

 • At få mod til at opsøge nye udfordringer

 • At blive bedre til at lege

 • At blive bedre til at koncentrere sig

 • At få øget kropsligt velvære og socialt overskud.

 

Fysioterapeuten kan hjælpe de voksne omkring barnet med at få større forståelse for barnets muligheder og begrænsninger. Konkrete forslag til at stimulere barnets motoriske udvikling

Læs mere på www.boernefysioterapi.dk

Fysioterapi til børn (Pædiatrisk fysioterapi)

Børnefysioterapi målretter sig specielt til børn i alderen 0-18 år, motorisk usikre, handicappede og børn med almindelige skader. Terapeuten har speciel indsigt i problemer relateret til børn.